Новини
Про нас і контакти
 
26-03-2023
1 Круглий стіл з ОМТ УКраїни та Великобританії

17-11-2021
30.11-03.12.2021 Virtual ISPOR Europe 2021

17-11-2021
30.11-03.12.2021 Virtual ISPOR Europe 2021

14-05-2020
ISPOR конференція 2020

13-05-2020
COVID-19 Lockdown


Підрозділи:
» учасники Українського відділу Міжнародного товарситва фармакоекономічних досліджень

Керівництво

Українського відділу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (Ukraine Chapter International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes ResearchUCPOR) 

https://www.ispor.org/member-groups/global-groups/regional-chapters/ukraine


 

Засновник ISPOR Українського відділу - UCPOR, Президент 2008-2017

Заліська Ольга, д-р фармац. наук, професор,

член ISPOR, 2001, Голова комітету з освіти CEENET 2013-2015 , член Освітнього відділу ISPOR, 2016

Президент ISPOR Українського відділу - UCPOR, 2017:

Піняжко Ореста, канд.фарм.наук, старший викладач,

Директор Департаменту з ОМТ ДЕЦ МОЗ України, Київ, 2019

член ISPOR, членHTA Consortium, ISPOR, 2016

член Експертного комітету МОЗ України з відбору і використання основних лікарських засобів 2017-2019

 

Віце-президент:

Іринчин Інна, канд.економ. наук, доцент, член ISPOR (КНЕУ, Київ)

Секретар:

Ващенко Оксана, член ISPOR, канд.фарм. наук, доцент, член Експертного комітету з відбору і використання основних лікарських засобів

 

Учасники ISPOR- UСPOR

Вадзюк Юлія -  доцент, канд.фарм.н.(м.Тернопіль), Президенn студентського ISPOR відділу України 2013-2015, член ISPOR

Мендрік Олена - доктор. фарм. наук, наук. викладач Університету Еразма (Роттердам), співробітник ВООЗ  Центру досліджень раку (Париж), член ISPOR

Толубаєв Вячеслав - канд.фарм.наук, науковий співробітник Астра Зенека (Канада), член ISPOR

Горбачевська-Стасів Христина -асистент, аспірант, член ISPOR

Гуз Вікторія - асистент, аспірант, член ISPOR

Мудрак Юлія- лікар-інтерн (м.Вінниця), член ISPOR

Бригарда Еля - студентка, член ISPOR

 

Учасники UСPOR

Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – офіс Українського відділу ISPOR - UСPOR

вул. Пекарська, 69, м.Львів, 79010, Україна, тел.38032-2768618, факс 38032-2768618

e-mail olzaliska@ukr.net , jmajnych@ukr.net

 • професор, доктор фармац. наук О.М.Заліська має наукову школу з фармакоекономічних досліджень, впровадила систему викладання фармакоекономіки для провізорів на до- і післядипломному етапах в Україні, є автором підручника“Фармакоекономіка”, типових навчальних програм, навчальних посібників з фармакоекономіки, методичних рекомендацій, учасник 4, 11-16-ого Європейських конгресів ISPOR (Канни, 2001, Афіни, 2008, Париж, 2009, Прага, 2010, Мадрид, 2011, Берлін, 2012, Дублін 2013, Амстердам, 2014, Мілан, 2015, Відень, 2016, Ващингтон, 2012,2016, Філадельфія, 2015, Монреаль, 2014, Бостон, 2017);
 • професор, доктор фармац.наук М.В.Слабий проводить дослідження у галузі кадрового забезпечення фармацевтичної галузі та неперервної освіти провізорів з нових дисциплін - фармакоекономіки, фармацевтичної профілактики, і автором монографії з кадрового забезпечення фармацевтичної профілактики;
 • доцент, канд. фармац. наук Г.Ю. Яцкова займається фармацевтичними аспектами фармакотерапії, системою фармацевтичної опіки при відпуску лікарських засобів з аптек, є автором монографії з фармацевтичної профілактики, навчальних посібників;
 • доцент, канд.фармац.наук О.Б.Блавацька вивчає організаційно-економічні аспекти фармацевтичної діяльності, фармацевтичної опіки;
 • доцент, канд. фармац. наук А.І.Бойко співпрацює з проектомUSAID “Разом до здоров’я”, займається опрацюванням комп’ютерних баз даних для визначення потреби у ліках на прикладі діабетичних хворих, фармакоекономічною оцінкою протидіабетичних препаратів;
 • ст.викл., канд.фармац.наук Ю.В. Качерай (Майнич)співпрацює з проектом USAID “Разом до здоров’я”, спеціалізується з фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, які використовуютьсядля лікування дітей, обгрутнувала необхідність Формуляра для дітей в Україні, співавтор монографії, учасник 11, 12, 13 Євроконгресів ISPOR (Афіни, Париж, Прага, Мадрид, Берлін);
 • ст.викл., канд. фармац. наук С.О.Климишина впроваджує елементи фармацевтичної опіки в косметології;
 • доц, канд.фарм. наук Я.О.Гриньків займається організаційно-інформаційними дослідженнями фармацевтичного забезпечення хворих на епілепсію;
 • ст.викл. канд.фарм.наук І.Ю.Ревяцький проводить організаційно-економічні дослідження захворювань у дітей і підлітків;
 • cт.викл., канд.фарм.наук О.Б.Піняжко проводить фармакоекономічні дослідження у гінекології, впроваджує НТА у навчання та практику, учасник конгресів Амстердам, 2014, Мілан, 2015, Відень, 2016, Ващингтон, 2016, Філадельфія, 2015, Бостон, 2017);
 • доц. Н.М.Максимович  проводить фармакоекономічні дослідження призахворюваннях у  вагітних
 • ст.викл., канд.фарм.наук О.З.Барчук досліджує проблеми раціонального використання фітопрепаратів;
Учасники ВНЗ, фармацевтичних закладів України:
 • професор, доктор фармац.наук С.Б.Білоус, завідувач кафедри технології ліків і біофармації ,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
 •  професор, доктор фармац. наук Т.Г.Калинюк професор кафедри технології ліків і біофармації ,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
 • асистент, канд. фармац.наук О.В.Рехлецька кафедра технології ліків, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів;
 • асистент, канд.фармац.наук Н.Л.Ханик (Герболка) кафедра організації та економіки фармації, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
 • професор, доктор фармац. наук В.В.Трохимчук, професор кафедри організації та економіки фармації  НМАПО ім.П.Шупика,Київ
 •  професор, доктор фармац. наук Т.А.Грошовий завідувач кафедри фармацевтичних дисциплін Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, Тернопіль
 • доцент, канд фармац.наук І.Г.Мудрак, Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова, Вінниця
 • канд. фармац. наук, провізор вищої категорії В.П.Кузь –завідувач ДКП Аптека № 293 м.Львова

Практичні провізори

 • Провізор вищої категорії Н.В.Бик – завідувач КП ЛОР Аптека № 1 м.Львова;
 • Провізор вищої категорії А.І.Галушка – головний спеціаліст Львівської обласної аптечної корпорації;