Новини
Новини та події
 
28-11-2017
20 Єіропейський конгрес ISPOR

14-09-2016
29 вересня 2016 відбудеться 21 конференція на кафедрі

27-04-2016
27 квітня 2016 проведена 19 конференція на кафедрі

23-02-2016
Стаття про освітні напрямиНТА

19-01-2016
Активність під час 18 Євро конгресу ISPOR


Підрозділи:
» Українсько-польська співпраця
» Фармакоекономіка: конференції, конгреси
» 2-а конференція "Фармакоекономіка в Україні"
» Європейський конгрес ISPOR
» 3-а конефренція з фармакоекономіки ЛНМУ ім.Данила Галицького
» 3-а конференція з фармакоекономіки, ЛНМУ ім.Данила Галицького
» 2-а конференція Фармакоекономіка: стан і перспективи розвитку в Україні, м.Харків, НФаУ

 http://www.apteka.ua/article/381179

 

 Пhо участь Уrраїнського відділу ISPOR  у роботі 20-ого Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research — ISPOR), який відбувся 4–8 листопада 2017 р. у м. Глазго, Шотландія.

 http://www.apteka.ua/article/436480

 

29 жовтня-2 листопада 2016 року відбувся 19 Євроконгрес ISPOR  у Відні, Австрія. Взяли участь 20 представників з України, було проведено Український форум на тему;  предствлено 12 постуерних презентацій, форумну доповідь з проблематики мультикритеріального аналізу рішень.

27 квітня 2016 відбулась 19 науково-практична конференція "Реформи та НТА в УКраїні"і, цікаві презентації, доповіді про круглий стіл по НТА у Комітеті Верховної ради України, механізми запровадження національного Пілотного проекту з відшкодування інсулінів, збереження екстемпоральної рецептури - унікальних прописів для дітей, хронічних хворих, осіб похилого віку,досвід страхової забезпечення для членів лікарняної каси!

 https://www.youtube.com/watch?v=0UdAm3z1M4

 

Мілан, 2015

7–11 листопада 2015 р. у Мілані, Італія, відбувся 18-й Європейський конгрес Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (International society for рharmacoeconomics and outcomes research — ISPOR). На сучасному етапі ISPOR — це провідна науково-освітня світова організація, що займається питаннями досліджень економіки охорони здоров’я та використання їх результатів для прийняття управлінських рішень з метою покращення стану здоров’я населення країн світу. Схвалена на 20-й Міжнародній зустрічі ISPOR у Філадельфії (червень 2015 р.) концепція місії ISPOR на підставі 20-річної діяльності цієї організації містить 5 ключових елементів — це наукова й дослідна досконалість, активна робота членів ISPOR, навчання та тренінги, комунікації та співробітництво учасників ISPOR, цінності належної організації прийняття рішень в охороні здоров’я. 


18-й Європейський конгрес ISPOR було присвячено темі «Як впливати на прийняття рішень у системі охорони здоров’я, використовуючи наявні дані результатів досліджень (наслідків лікування) та ліквідуючи деякі прогалини у цих показниках?». Участь у конгресі взяли близько 5 тис. делегатів з усіх країн Європи, США, Південної Америки, Азії. 
8-12 листопада 2014 року в Амстердамі відбувся 17-й Європейський конгрес Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR), в якому системно беруть участь на запрошення Оргкомітету українські науковці, які є учасниками Українського відділу ISPOR, що працює в ЛНМУ імені Данила Галицького на кафедрі організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО з 2008 року.

 Провідною темою конгресу було «Нові виклики для вдосконалення системи охорони здоров’я в Європі». 

Цей конгрес відзначився значною кількістю пленарних,стендових доповідей, які представляли доповідачі з країн Центральної і Східної Європи. Вперше українська делегація з 17 осіб включала викладачів і студентів з медичних університетів Львова, Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, також з  департаментів МОЗ України (Київ). Хочеться відзначити, що у програму конгресу були включені дві пленарні доповіді проф..Ольги Заліської  (Львів) та канд.фарм.наук, Вячеслава Толубаєва (Київ), а також 6 стендових доповідей від ЛНМУ імені Данила Галицького (доц.О.Блавацька, доц..А.Бойко, асист. Н.М.Максимович. студентів: Х.-О.Горбачевська, О.Заліський, П.Щерба), Мудрак І., Мудрак Ю. (Вінниця), які були успішно представлені під час їх обговорення. Проф.Ольга Заліська як Голова комітету з освіти Європейської мережі CEENET провела форум на тему «Збільшення потенціалу та розвиток освітніх можливостей у фармакоекономіці та НТА в Центральній та Східній Європі»,  на якому доповідачі з Сербії, Румунії, Хорватії, Словаччини представляли результати і проблемні аспекти впровадження навчальних технологій з фармакоекономіки на до і післядипломному етапі освіти лікарів, фармацевтів, економістів для удосконалення практичного використання у медичній допомозі.

 

 

 

 

 

6-а Азійська конференція ISPOR, Бейджинг (Пекін, Китай), 6-9 вересня 2014р, запрошена проф.Ольга Заліська, брала участь у засіданні Комітету з освіти Азійського консорціуму

З 6 по 9 вересня 2014 року у Бейджингу (Пекіні) відбувалась 6-та Азіатська конференція Міжнародного товариства  фармакоекономічних досліджень (ISPOR), провідною темою  якої було «Почути голос пацієнта для прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я в Азії».

Пацієнт має моральне та етичне право відігравати значиму роль у розвитку політики медичної і фармацевтичної допомоги (IAPO), в країнах Азії застосовується підхід універсального покриття витрат на ліки і медичну допомогу. У перший день проводились короткі курси з фармакоекономіки для ознайомлення і навчання студентів і спеціалістів з проблематики фармакоекономічного аналізу, оцінки медичних технологій, які використовуються у світі. 

 

 

 

19-а Світова зустріч ISPOR Монреаль, Канада 31 травня-04 червня 2014 - учасники з України:

проф.О.Заліська,канд.фарм.н. В.Толубаєв (Київ), доц.О.Блавацька

 Інформація про засідання CEENET ISPOR, доповіді проф.О.Заліської опубліковані на сторінках Еженедельника Аптека № 25 2014

 http://www.apteka.ua/article/295971

 

  http://www.apteka.ua/article/293675